HISN最新消息

樂在校園時 [下載報名表格]
「羽」你運動(V) [下載報名表格]
獨木舟星章課程(一星及二星) [下載報名表格]
皮革製作工作坊(第二回) [下載報名表格]
聽不見的對話 [下載報名表格]
「羽」你運動(IV) [下載報名表格]
露營.路仍與你同行 [下載報名表格]
「羽」你運動(III) [下載報名表格]
HISN 5周年活動 [下載報名表格]
大東山芒草行 [下載報名表格]
「羽」你運動(II) [下載報名表格]
精釀啤酒工作坊 [下載報名表格]
「羽」你運動(I) [下載報名表格]
挑戰極限.飄移賽車 [下載報名表格]
最緊要正音之面試發音技巧 [下載報名表格]

上一頁 下一頁

 

 

Copyright @ 2012 The Hong Kong Society for the Deaf
免責聲明 及 私隱政策